Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 07/2019 - Technical Leader
Số lượng: 02
Mức lương: up 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2019
Tuyển dụng tháng 07/2019 - Lập trình viên .Net (Intern/Fresher 0 - 1 năm Kinh nghiệm)
Số lượng: 05
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2019
Tuyển dụng tháng 07/2019 - Fresher/Juni/Seni React Native/Xamarin/IONIC
Số lượng: 04
Mức lương: 500$ - 1500$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2019
Tuyển dụng tháng 07/2019 - Ui Ux Designer
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Thiết kế
Hạn nộp: 31/07/2019
Tuyển dụng tháng 07/2019 Project Manager – Quản lý dự án phần mềm (900$ - 1500$)
Số lượng: 02
Mức lương: 900$ - 1500$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2019
Tuyển dụng tháng 06/2019 - 2D Game Artist
Số lượng: 2
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Game, Thiết kế
Hạn nộp: 30/06/2019
Tuyển dụng tháng 06/2019 - Viết Kịch bản game/Game design
Số lượng: 2
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/06/2019
Tuyển dụng tháng 06/2019 - Ui Ux Designer
Số lượng: 01
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Thiết kế
Hạn nộp: 30/06/2019
Tuyển dụng tháng 06/2019 Fresher/Juni/Seni 03 Mobile app dev (React Native/Xamarin/IONIC)
Số lượng: 03
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/06/2019