Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 09/2020 - Kỹ thuật dự án (Quận 1, TP.HCM)
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Điện tử- Điện lạnh, IT phần cứng, Tự động hóa,...
Hạn nộp: 30/09/2020
Tuyển dụng tháng 08/2020 - Kế toán ngân hàng
Số lượng: 02
Mức lương: 6.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kiểm toán/Kế toán
Hạn nộp: 31/08/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Chuyên viên hành chính
Số lượng: 01
Mức lương: 7M - 9M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Kế toán thuế
Số lượng: 03
Mức lương: 6M - 9M
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Leader Marketting Game
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 15M
Ngành nghề: Marketing
Hạn nộp: 29/06/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Game server
Số lượng: 1
Mức lương: upto 1000$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - React Native
Số lượng: 02
Mức lương: 500$ - 1500$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng 07/2020 Quản trị hệ thống, mạng
Số lượng: 2
Mức lương: upto 16M
Ngành nghề: It phần mềm/Phần cứng, mạng
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng 06/2020 - Kế toán tổng hợp thuế
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 12M
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/06/2020