Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 04/2021 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 03
Mức lương: 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 29/04/2021
Tuyển dụng tháng 07/2020 - React Native
Số lượng: 02
Mức lương: 500$ - 1500$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 04/2020 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: up 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/04/2020
Tuyển dụng tháng 04/2020 - Trưởng Dự án Công nghệ CNTT
Số lượng: 02
Mức lương: Tối thiểu 500tr/năm
Ngành nghề: It phần mềm/phần cứng/điện tử viễn thông
Hạn nộp: 29/04/2020
Tuyển dụng 04/2021 - Chuyên viên Quản lý Hợp đồng
Số lượng: 02
Mức lương: 9M - 15M
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh/Hành chính nhân sự/Kinh tế
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 04/2020 - TEST LEAD
Số lượng: 02
Mức lương: Từ 13M trở lên
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/04/2020
Tuyển dụng 04/2020 - Marketing Game
Số lượng: 02
Mức lương: 6 - 15tr
Ngành nghề: Marketing
Hạn nộp: 31/05/2020
Tuyển dụng tháng 04/2020 - Videos Editor (có tuyển thực tập)
Số lượng: 03
Mức lương: 6 - 12tr
Ngành nghề: Thiết kế
Hạn nộp: 31/05/2020
Tuyển dụng 04/2020 - Nhân viên truyền thông
Số lượng: 03
Mức lương: 7M - 10M
Ngành nghề: Marketing/FR/Báo chí/Quan hệ công chúng
Hạn nộp: 30/04/2020