Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 12/2020 - Chuyên viên phát triển Văn hóa doanh nghiệp
Số lượng: 1
Mức lương: 7 - 10M
Ngành nghề: Báo chí/Quan hệ công chúng/Truyền thông
Hạn nộp: 30/12/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Thực Tập Sinh Thư Ký Ban TGĐ
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Luật/Kinh tế/Hành chính Nhân sự, ...
Hạn nộp: 29/12/2020
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Chuyên viên dự án
Số lượng: 03
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Hoạch định dự án/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Nhân viên Marketing
Số lượng: 01
Mức lương: ~ 20.000.000
Ngành nghề: Marketing PR
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Ui Ux designer
Số lượng: 01
Mức lương: ~1000$
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 09/2020 - Kỹ thuật dự án (Quận 1, TP.HCM)
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Điện tử- Điện lạnh, IT phần cứng, Tự động hóa,...
Hạn nộp: 30/09/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Kế toán trưởng
Số lượng: 01
Mức lương: ~30M
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Hạn nộp: 31/12/2020
Tuyển dụng tháng 08/2020 - Kế toán ngân hàng
Số lượng: 02
Mức lương: 6.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kiểm toán/Kế toán
Hạn nộp: 31/08/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Kế toán tổng hợp
Số lượng: 01
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 29/12/2020