Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 09/2021 - Kế toán ngân hàng
Số lượng: 01
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000
Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán
Hạn nộp: 30/09/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - Phó Ban Tài chính kế toán
Số lượng: 01
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán
Hạn nộp: 30/10/2021
Tuyển dụng tháng 09/2021 - Ui Ux designer
Số lượng: 02
Mức lương: ~20.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 30/09/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - Technical Leader
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 29/10/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - Tester
Số lượng: 02
Mức lương: 7M - 15M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/10/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - 2D Game Artist
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/10/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - Lập trình Game Unity
Số lượng: 02
Mức lương: 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/10/2021
Tuyển dụng tháng 09/2021 - Viết Kịch bản game/Game design
Số lượng: 02
Mức lương: 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/09/2021
Tuyển dụng tháng 10/2021 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 03
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/10/2021