Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 04/2021 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Ngành nghề: IT phần mềm, Công nghệ thông tin
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 04/2021 - 2D GAME ANIMATION
Số lượng: 02
Mức lương: 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Thiết kế
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 04/2021 - Tester Game
Số lượng: 02
Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 29/04/2021
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Lập trình viên Android
Số lượng: 01
Mức lương: ~1000$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/12/2020
Tuyển dụng tháng 03/2021 - Thực Tập Sinh Thư Ký Ban TGĐ
Số lượng: 02
Mức lương: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Luật/Kinh tế/Hành chính Nhân sự, ...
Hạn nộp: 30/03/2021
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Chuyên viên dự án
Số lượng: 03
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Hoạch định dự án/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 03/2021 - Nhân viên Marketing Game
Số lượng: 01
Mức lương: ~ 15.000.000
Ngành nghề: Marketing PR
Hạn nộp: 31/03/2021
Tuyển dụng tháng 03/2021 - Ui Ux designer
Số lượng: 02
Mức lương: ~23.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 31/03/2021
Tuyển dụng tháng 09/2020 - Kỹ thuật dự án (Quận 1, TP.HCM)
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Điện tử- Điện lạnh, IT phần cứng, Tự động hóa,...
Hạn nộp: 30/09/2020