Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 3/2023 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 01
Mức lương: Upto 20.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 29/03/2023
Tuyển dụng tháng 3/2023 - IT Helpdesk
Số lượng: 01
Mức lương: 10.000.000 - 16.0000.000
Ngành nghề: Điện tử viễn thông
Hạn nộp: 29/03/2023
Tuyển dụng tháng 3/2023 - Kế toán Tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000
Ngành nghề: Kế toán/ Kiểm toán
Hạn nộp: 29/03/2023
Tuyển dụng tháng 3/2023 - Chuyên viên Đấu thầu
Số lượng: 01
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề: Hoạch đinh - dự án/Kinh tế/CNTT/Luật
Hạn nộp: 29/03/2023
Tuyển dụng tháng 02/2023 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 02
Mức lương: 12.000.000 - 25.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2023
Tuyển dụng tháng 2/2023 - Kế toán Tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 28/02/2023
Tuyển dụng tháng 02/2023 - Tester
Số lượng: 01
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 02
Mức lương: 12.000.000 - 25.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 31/01/2023
Tuyển dụng tháng 01/2023 - IT Helpdesk
Số lượng: 01
Mức lương: 10.000.000 - 16.000.000
Ngành nghề: Điện tử viễn thông
Hạn nộp: 31/01/2023