Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 02/2022 - Lập trình viên React native
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Kế toán ngân hàng
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán
Hạn nộp: 27/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Chuyên ngành có liên quan
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Ui Ux designer
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Kế toán tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Tester
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 28/02/2022
Tuyển dụng tháng 02/2022 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 03
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 27/02/2022
Tuyển dụng 02/2022 - Trợ lý dự án
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh/Hành chính nhân sự/Kinh tế
Hạn nộp: 28/02/2022