Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng - Vị trí Senior .Net Developer
Số lượng: 01
Mức lương: Upto 35M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/10/2023
Tuyển dụng - Vị trí Ui Ux Designer
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 15M
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa
Hạn nộp: 29/09/2023
Tuyển dụng - Vị trí Trợ lý dự án
Số lượng: 1
Mức lương: 7M - 12M
Ngành nghề: Kinh tế/Kỹ thuật hoặc tương đương
Hạn nộp: 15/10/2023
Tuyển dụng - Vị trí Mobile app (React native)
Số lượng: 1
Mức lương: up to 30M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 14/10/2023
Tuyển dụng - Vị trí Kỹ thuật dự án (Hồ Chí Minh)
Số lượng: 1
Mức lương: 8M - 15M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 21/10/2023
Tuyển dụng - Vị trí Tester
Số lượng: 1
Mức lương: 10M - 15M
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 29/09/2023
Tuyển dụng - Vị trí Kế toán tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Kế toán/Tài chính ngân hàng
Hạn nộp: 09/08/2022
Tuyển dụng - Vị trí Jun/Mid .Net Developer
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/10/2023