Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 04/2020 TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ THUẾ
Số lượng: 1
Mức lương: 15M - 25M
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Hạn nộp: 30/04/2020
Tuyển dụng tháng 03/2020 - Trưởng BP Tổ chức nhân sự
Số lượng: 1
Mức lương: Tối đa 400tr/năm
Ngành nghề: Hành chính nhân sự
Hạn nộp: 30/03/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - 2D Game Artist
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/12/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Lập trình Game Unity
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 29/12/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Viết Kịch bản game/Game design
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 30/12/2020
Tuyển dụng 05/2020 - Tester
Số lượng: 05
Mức lương: 9M - 15M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/05/2020
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Lập trình viên .Net
Số lượng: 03
Mức lương: 400$ - 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/12/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - React Native
Số lượng: 02
Mức lương: 500$ - 1500$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 04/2020 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: up 1200$
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 30/04/2020