Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 06/2021 - Triển khai Dự Án (HCM - Q1)
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Điện tử/Tự động hóa/IT phần cứng
Hạn nộp: 29/06/2021
Tuyển dụng tháng 06/2021 - Tester Game
Số lượng: 02
Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000
Ngành nghề: IT Phần mềm
Hạn nộp: 30/06/2021
Tuyển dụng tháng 12/2020 - Lập trình viên Android
Số lượng: 01
Mức lương: ~1000$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/12/2020
Tuyển dụng tháng 03/2021 - Thực Tập Sinh Thư Ký Ban TGĐ
Số lượng: 02
Mức lương: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ
Ngành nghề: Luật/Kinh tế/Hành chính Nhân sự, ...
Hạn nộp: 30/03/2021
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Chuyên viên dự án
Số lượng: 03
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Hoạch định dự án/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 05/2021 - Nhân viên Marketing Game
Số lượng: 2
Mức lương: ~ 15.000.000
Ngành nghề: Marketing PR
Hạn nộp: 30/05/2021
Tuyển dụng tháng 04/2021 - Kế toán trưởng
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 04/2021 - Kế toán tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Thư ký Ban Tổng Giám đốc
Số lượng: 01
Mức lương: 10M - 15M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/11/2020