Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng Tháng 6/2017 - DotNet
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/06/2017
Tuyển dụng Tháng 6/2017 - Thực tập Hành chính nhân sự
Số lượng: 02
Mức lương: 1.000.000 - 3.000.000
Ngành nghề: Hành chính văn phòng
Hạn nộp: 30/06/2017