Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 08/2021 - Nhân viên Marketing
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 10M
Ngành nghề: Marketing
Hạn nộp: 30/08/2021
Tuyển dụng tháng 09/2021 - Chuyên viên hành chính nhân sự tổng hợp
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Quản trị nhân sự/Luật học/Kinh tế Lao động
Hạn nộp: 29/09/2021
Tuyển dụng tháng 08/2021 - Phó Ban Tổ chức nhân sự
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Quản trị nhân sự/Luật học/Kinh tế Lao động
Hạn nộp: 30/08/2021
Tuyển dụng tháng 07/2021 - Trưởng phòng Phát triển Game
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Game/It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2021
Tuyển dụng tháng 08/2021 - Chuyên viên Quản trị triển khai dự án CNTT
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Ngành nghề: CNTT/Điện tử viễn thông/Tự động hóa
Hạn nộp: 31/08/2021
Tuyển dụng tháng 08/2021 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 02
Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Ngành nghề: IT phần mềm, Công nghệ thông tin
Hạn nộp: 30/08/2021
Tuyển dụng tháng 06/2021 - 2D GAME ANIMATION
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Thiết kế
Hạn nộp: 30/06/2021
Tuyển dụng tháng 07/2021 - Chuyên viên hồ sơ thầu
Số lượng: 02
Mức lương: 7M - 15M
Ngành nghề: Hoạch đinh - dự án
Hạn nộp: 31/07/2021
Tuyển dụng 06/2021 - Chuyên viên Quản lý Hợp đồng
Số lượng: 02
Mức lương: 9M - 15M
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh/Hành chính nhân sự/Kinh tế
Hạn nộp: 30/06/2021