Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 04/2021 - Kế toán trưởng
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 08/2020 - Kế toán ngân hàng
Số lượng: 02
Mức lương: 6.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kiểm toán/Kế toán
Hạn nộp: 31/08/2020
Tuyển dụng tháng 04/2021 - Kế toán tổng hợp
Số lượng: 02
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/04/2021
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 01
Mức lương: ~1000$
Ngành nghề: It phần mềm/Công Nghệ Thông Tin
Hạn nộp: 29/06/2020
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 29/11/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Chuyên viên hành chính
Số lượng: 01
Mức lương: 7M - 9M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 11/2020 - Thư ký Tổng Giám đốc
Số lượng: 01
Mức lương: 10M - 15M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/11/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Kế toán thuế
Số lượng: 03
Mức lương: 6M - 9M
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Leader Marketting Game
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 15M
Ngành nghề: Marketing
Hạn nộp: 29/06/2020