Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng tháng 07/2020 - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Số lượng: 01
Mức lương: ~1000$
Ngành nghề: It phần mềm/Công Nghệ Thông Tin
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Technical Leader
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 01/07/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Chuyên viên hành chính
Số lượng: 01
Mức lương: 7M - 9M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/06/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Thư ký Tổng Giám đốc
Số lượng: 01
Mức lương: 10M - 15M
Ngành nghề: Hành chính/thư ký, Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh
Hạn nộp: 30/07/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Kế toán thuế
Số lượng: 03
Mức lương: 6M - 9M
Ngành nghề: Kế toán
Hạn nộp: 30/07/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Leader Marketting Game
Số lượng: 01
Mức lương: 8M - 15M
Ngành nghề: Marketing
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Game server
Số lượng: 1
Mức lương: upto 1000$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 07/2020 - Tester senior
Số lượng: 03
Mức lương: upto 15M
Ngành nghề: It phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020 - Chuyên viên hồ sơ thầu
Số lượng: 02
Mức lương: 12M - 20M
Ngành nghề: Hoạch đinh - dự án
Hạn nộp: 30/06/2020