Tập đoàn Công nghệ Thăng Long quyết tâm thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho CBNV và cộng đồng!

Hàng loạt các biện pháp được thực hiện như: Khử khuẩn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giãn cách nơi làm việc được thực hiện nghiêm túc tại các văn phòng của công ty! Tất cả các CBNV đều phải nghiêm túc thực hiện dưới sự theo dõi, nhắc nhở của Ban Tổ chức Nhân sự!

Buồng khử khuẩn tự động
Buồng khử khuẩn tự động của công ty
Trước khi vào văn phòng, các CBNV bắt buộc đứng lại buồng khử khuẩn trong 15 giây.
Trước khi vào văn phòng, các CBNV bắt buộc đứng lại buồng khử khuẩn trong 15 giây.
Sau đó, CBNV tự đo thân nhiệt và ghi vào sổ theo dõi.
Sau đó, CBNV tự đo thân nhiệt và ghi vào sổ theo dõi.
Vệ sinh tay bằng nước sát khuẩn.
Vệ sinh tay bằng nước sát khuẩn.

 

                                                                                                                                                                                            Minh Phương