Phần mềm tích hợp hệ thống Camera giám sát

Hệ thống giám sát gồm có Camera Ip va Camera analog là hai loại thông dụng dùng quan sát các thiết bị tại các vị trí khác nhau , tùy từng vị trí mà có sự lựa trọn khách nhau dùng để chuyền tín hiệu lên màn hình quan sát hoặc là đầu vào cho một số thiết bị truyên dụng để quay và ghi hình như video server Bộ chộn kênh và ghi hình

Chức năng cao cấp của phần mềm tích hợp hệ thống camera giám sát là điều khiển sử lý dữ liệu gửi về trung tâm điều hành tại các vị trí giám sát và hệ thống tự động điều chỉnh theo một chu trình…

Chức năng phần mềm

Hỗ trợ hiển thị 32 camera cùng một lúc trên một màn hình

Chế độ màn hình chia 1/4/8/16/32 camera

Ngôn ngữ giao diện: Đa ngôn ngữ

Tích hợp bản đồ vị trí lắp đặt các camera. Có tính năng tương tác với camera từ bản đồ

Lưu trữ hình ảnh vào server, ổ cứng mạng

Tính năng chụp ảnh

Điều khiển PTZ trên giao diện phần mềm

Điều khiển PTZ bằng bảng điều khiển USB