Giải pháp Quản lý Thư viện

VTLib là hệ thống thông tin quản lý thư viện điện tử, thư viện số tuân theo các chuẩn MARC, ISBD, ISO 10161, ISO 2709,... là giải pháp cho phép quản trị tổng thể một đơn vị hoạt động theo nghiệp vụ thư viện. Giải pháp được phát triển trên nền tảng hệ thống core đã được rất nhiều khách hàng sử dụng.

Môi trường làm việc và công nghệ

Cho phép hoạt động trên mọi trình duyệt

Giao diện responsive design cho phép hệ thống tự động thay đổi chế độ hiển thị khi hoạt động trên các môi trường khác nhau như máy tính, lap top, smarrtphone.

Hoạt động trên nền web cho phép làm việc từ xa thông qua Internet qua máy tính, tablet, smartphone

Chức năng phần mềm

Phân hệ Bổ sung

Phân hệ Biên mục

Phân hệ Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ

Phân hệ Quản lý Bạn đọc

Phân hệ Lưu thông

Phân hệ Tra cứu trực tuyến (OPAC – Online Public Access Catalog)

Phân hệ Mượn liên thư viện (ILL – Inter Libraryloan)

Phân hệ quản lý thư viện số

Phân hệ báo cáo

Phân hệ Quản trị hệ thống

Phân hệ thanh toán

Khách hàng tiêu biểu

Viện Khoa học Thanh tra Thanh tra chính phủ

Học viện tài chính

Trung Tâm Nghiên Cứu, Bảo Tồn Di Sản Tiến Sĩ Việt Nam