Giải pháp
quản lý hồ sơ và
số hóa dữ liệu TL-Dsm

Hệ thống quản lý tài liệu của Thăng Long được sử dụng cùng với các hệ thống phần mềm khác của các cơ quan, tổ chức như phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý nhân sự …

Hệ thống quản lý tài liệu (DSM) phù hợp với các công ty, tổ chức thuộc mọi quy mô để quản lý có hiệu quả các kho dữ liệu lớn và các tài liệu văn bản. Tất cả các bản quét, các tài liệu số, các hình ảnh… được kiểm soát từ một điểm tập trung. Các truy cập, chia sẻ, chỉnh sửa có thể dễ dàng được cấp khi cần thiết. Các cấu trúc của nó được thiết kế, bố trí để giống như hạ tầng lưu trữ tài liệu vật lý. DSM có thể đáp ứng một cách nhanh chóng các yêu cầu sử dụng tài liệu như xem, chỉnh sửa, tải lên, tải lên, tải xuống….

Mục đích nhằm giảm tối đa không gian lưu trữ, tối ưu hoá việc tìm kiếm và bảo đảm an toàn tài liệu. Giải pháp này có nhiều tính năng ưu việt giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể lưu trữ, quản lý, chia sẻ không giới hạn các tài liệu, dữ liệu với nhiều đối tượng người dùng khác nhau với các mục đích riêng biệt.

Chức năng phần mềm

Tìm kiếm

Tìm tài liệu theo từ khóa, tính chất, quy mô và siêu dữ liệu khác. Tùy chỉnh các lĩnh vực siêu dữ liệu.

Xử lý tài liệu

Soạn thảo tài liệu, xem tài liệu, in ấn tài liệu, chỉnh sửa tài liệu, phê duyệt tài liệu và gửi tài liệu.

Kiểm soát các phiên bản

Theo dõi các thay đổi được thực hiện trên tài liệ u. Lịch sử của các chi tiết như thay đổi, ngày thay đổi, chỉnh sửa tài liệu.

Kiểm soát truy cập

Định nghĩa quyền truy cập, quyền download, chỉnh sửa quyền. Vai trò dựa trên hệ thống phân cấp có thể được định nghĩa chi tiết.

Cộng tác

Chia sẻ tài liệu trong phạm vi nhóm người dùng xác định khi phối hợp làm việc và chỉnh sửa tài liệu.

Kiểm kê, thống kê, báo cáo

Thiết lập các báo cáo kiểm kê định kỳ theo quy trình nội bộ. Các báo cáo mô phỏng toàn bộ kết quả đã đạt được theo từng giai đoạn dự án thực hiện.

Lịch sử tài liệu

Kiểm soát các truy cập xem, chỉnh sửa và truy cập các bản ghi. Người dùng có thể truy cập và xem lại các thao tác trong phần lịch sử người dùng.

Bảo mật

Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, tránh rò rỉ tài liệu. Không để rò rỉ các tài liệu quan trọng. Các tài liệu nội bộ được đảm bảo một cách an toàn nhất.

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI

Số hóa và quản lý lưu trữ hồ sơ tại Mobiphone 5

Thực hiện năm 2014.

Số lượng: 2 triệu hồ sơ.

Số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ

Thực hiện năm 2015.

Số lượng: 50.000 tài liệu.

Quản lý hồ sơ nhân sự, số hóa tài liệu – VCB

Thực hiện năm 2015.

Số lượng: 30.000 hồ sơ.

Quản lý thư viện và số hóa kho sách điện tử

Thực hiện năm 2014.

Số lượng: 2 triệu hồ sơ.

Quản lý thư viện, số hóa tài liệu

Thực hiện năm 2015.

Số lượng: 50.000 tài liệu.

Quản lý hồ sơ nhân sự, số hóa tài liệu – VCB

Thực hiện năm 2015.

Số lượng: 30.000 hồ sơ.