Giải pháp quản lý bệnh viện

Giải pháp quản lý bệnh viện điện tử giúp quản lý tổng thể bệnh viện xuyên suốt qua hầu hết các khâu tổ chức quản lý và các hoạt động nghiệp vụ hoạt động hàng ngày diễn ra tại bệnh viện. Phần mềm là công cụ tương tác số liệu, hỗ trợ cho bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng như: kế toán, BHYT, dược…

Chức năng phần mềm

Tin học hóa các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện

Thực hiện bệnh án điện tử

Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân

Đáp ứng nghiệp vụ theo từng phòng ban/khoa phòng trong bệnh viện, liên kết số liệu giữa các phòng ban và phòng tài vụ

Phù hợp với nhu cầu của từng tuyến, hạng và loại bệnh viện khác nhau

Tự động tổng hợp số liệu sử dụng của bệnh nhân để lập phiếu thanh toán đảm bảo nhanh chóng, số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu

Quy trình, chức năng nghiệp vụ, hồ sơ bệnh án đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí, quy định và định dạng của Bộ Y Tế, BHYT,...