GIẢI PHÁP HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP TL - eOFFICE

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP TL - eOFFICE

Hệ thống quản lý “Điều hành tác nghiệp”

Hệ thống quản lý “Điều hành tác nghiệp” là giải pháp văn phòng điện tử, giúp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý tất cả các công văn giấy tờ, hệ thống công việc, tài liệu hợp đồng, nhân sự, khách hàng,... Điều hành tác nghiệp là ánh xạ các công việc trao đổi thông tin của văn phòng truyền thống lên một cánh quản lý khoa học, công nghệ thông minh. Hệ thống Điều hành tác nghiệp ứng dụng vào quản lý văn phòng tại các sở ban ngành và các tổng công ty, tập đoàn với nhiều mô hình hoạt động khác nhau tại Việt nam. Điều hành tác nghiệp được xây dựng với nhiều tính năng, công nghệ vượt trội so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Hệ thống cho phép quản lý tổng thể cơ quan tổ chức theo cách tối ưu, hiệu quả và thuận tiện nhất cho người sử dụng.

Tư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Viện Kiểm sát Quân sự

Học viện Nông nghiệp

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đại học Y Hà Nội

Công ty đầu tư xây dựng số 2 HN

Đại học Ngân hàng TP HCM

Thông tấn xã Việt Nam