Giải pháp dịch vụ công -
quản lý hành chính một cửa

Giải pháp dịch vụ công - quản lý hành chính một cửa

Hệ thống Một cửa điện tử thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ...

Công dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thể tương tác với cơ quan nhà nước thông qua các hệ giao tiếp được cung cấp trên mạng của các cơ quan để xem các hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hay hướng dẫn dịch vụ công. Công dân, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục hành chính và giao tiếp với bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan nhà nước hoặc có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng thông qua trang dịch vụ công được cung cấp cho công dân, doanh nghiệp.

Tất cả các hồ sơ giao dịch giữa công dân, tổ chức với cơ quan nhà nước bằng các hình thức đều được tập hợp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan nhà nước. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ chuyển hồ sơ vào các phòng ban chuyên môn tương ứng. Tại các phòng ban chuyên môn sẽ xử lý hồ sơ chuyên môn theo chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình của phòng ban đã được phân công. Sau khi hồ sơ được xử lý tại các phòng ban chuyên môn sẽ được trình cho lãnh đạo cơ quan để xem xét, ký duyệt hồ sơ. Sau khi hồ sơ được ký duyệt sẽ được chuyển trả lại các phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình ngược lại để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Tuân thủ mô hình kiến trúc của Bộ Thông tin truyền thông (Kiến trúc SOA)

Đáp ứng quy trình nghiệp vụ về giải quyết TTHC theo quy định

Đáp ứng mô hình liên thông theo quyết định 09/2015/QĐ-TTg

Hệ thống tập trung duy nhất

Hệ thống có khả năng mở rộng, tùy biến cao

Dễ dàng triển khai, cho phép triển khai trên công nghệ điện toán đám mây

Cho phép tích hợp với các hệ thống khác thông qua api, webservice...

Hệ thống có khả năng mở rộng, tùy biến cao

Đảm bảo tính an ninh bảo mật

Khả năng hoạt động sẵn sàng cao

Phục vụ số lượng người dùng lớn

Đối tượng phục vụ

lãnh đạo đơn vị

Phục vụ lãnh đạo các đơn vị có thể theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính… từ đó hỗ trợ các công cụ ra quyết định.

cán bộ, phòng ban chuyên môn

Phục vụ cán bộ, phòng ban chuyên môn có thể xử lý hồ sơ trên mạng, theo dõi hồ sơ, hỗ trợ các công cụ in ấn, biểu mẫu, trao đổi công việc, tương tác với các bộ phận khác ….

công dân, tổ chức, doanh nghiệp

Phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp giao tiếp với cơ quan nhà nước bằng nhiều hình thức : trực tiếp, qua mạng, các trang thiết bị hỗ trợ, thiết bị cầm tay…

cán bộ

Phục vụ cán bộ tiếp nhận và trả kể quả có thể nhận hồ sơ trực tiếp, qua mạng, in giấy biên nhận hồ sơ, theo dõi quá trình, tình trạng xử lý hồ sơ…..

Chức năng phần mềm

Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa

Tra cứu tình trạng hồ sơ qua mạng

Tra cứu tìm kiếm danh mục thủ tục, quy trình thủ tục hành chính