Tuyển dụng

Chúng tôi vạch ra cho mỗi nhân viên một con đường phát triển sự nghiệp riêng, theo đó bạn sẽ được giao phó những công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuyển dụng Tháng 10/2017 - Tester
Số lượng: 03
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/10/2017
Tuyển dụng Tháng 9/2017 - Triển khai phần mềm
Số lượng: 03
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/09/2017
Tuyển dụng Tháng 9/2017 - Hành chính nhân sự
Số lượng: 01
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000
Ngành nghề: Hành chính nhân sự
Hạn nộp: 30/09/2017
Tuyển dụng Tháng 8/2017 - Vận hành game
Số lượng: 02
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Game/It phần mềm
Hạn nộp: 31/08/2017
Tuyển dụng Tháng 8/2017 - 2D Artist
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: Thiết kế mỹ thuật, Game
Hạn nộp: 31/08/2017
Tuyển dụng Tháng 7/2017 - Kế toán
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán
Hạn nộp: 31/07/2017
Tuyển dụng Tháng 7/2017 - Trưởng nhóm .Net
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 31/07/2017
Tuyển dụng Tháng 7/2017 - Game Design
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: Game
Hạn nộp: 31/07/2017
Tuyển dụng Tháng 6/2017 - DotNet
Số lượng: 02
Mức lương: 400$ - 1000$
Ngành nghề: IT phần mềm
Hạn nộp: 30/06/2017