Coi trọng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để công ty có thể tồn tại cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty đã thường xuyên tổ chức hoạt động đào tạo chuyên môn, chia sẻ và cập nhật những kiến thức chuyên môn mới giúp nâng cao năng lực và làm việc hiệu quả đến các thành viên trong công ty.

 

Hoạt động chia sẻ về kiến thức công nghệ được ban lãnh đạo của Thăng Long Inc khuyến khích và được cán bộ nhân viên công ty hưởng ứng nghiệt tình, và lần này anh Dương Hoàng Sơn đã trình bày một chủ đề “Firebase” vô cùng hấp dẫn.

Firebase là gì?

Vậy Firebase được sử dụng như thế nào?

Vì sao phải sử dụng Firebase?

Cách thức hoạt động của Firebase như thế nào?

Tất cả những thắc mắc đã được giải đáp trong buổi chia sẻ kiến thức chuyên môn trên.